Skip to content

Start-Sport To Droga

W Drodze …

Inicjatywa, przed którą stoi szyld Start-Sport, jest formą zawołania do wyhamowania i ocenienia się z pozycji człowieka, którym staliśmy się na obecną chwilę, ze wskazaniem na przeszacowanie zysków i strat będących efektem naszych decyzji życiowych. Gdy ranking jest na daną chwilę mało korzystny, zawsze możemy się zatrzymać, wstrzymać oddech, skupić myśli w zadumie nad zapytaniem siebie:

Czy to miejsce, w którym obecnie jestem, przybliża mnie, czy oddala od życia jakiego pragnąłem dla siebie i bliskich?

Czy to już wszystko na co mnie stać, czy nie ma innych możliwości?

Co jestem w stanie zmienić z obecnego stanu, z kim/czym skończyć, a co i jak zacząć z nowym?

Czy ten człowiek przed lustrem to ja, czy może efekt zdarzeń, za którymi stoi brak własnych decyzji – kim jestem? Sobą, czy jakąś jedną z wielu osobą?

Start-Sport jest zawsze relacją jednego człowieka z wewnętrznym sobą, który eksponuje się w relacjach z innymi ludźmi. Nigdy nie był, nie jest i nie będzie celem w sobie samym, by zmieniać otaczające środowisko i otwierać oczy mijanym przechodniom na drodze życia, lecz jest środkiem do utrzymania relacji „wzrokowych” z drugim człowiekiem przy zachowaniu czystego w sobie spojrzenia, bez mgły zakrywającej głębię wzroku!

Każdy dzień weryfikuje Nasze wybory i decyzje. Życzymy sobie, by były one jak najczęściej Nasze, gdyż wtedy możemy je korygować o wiedzę i doświadczenie nabyte, a nie obecne w danej chwili.

 

To ta zdolność niech czyni Nas poprawnymi …

                                                                                                                                                                     Maciej Rybicki                                                                                                         Organizator Start-Sport