Skip to content

Koncept Biotopja

BIOTOPJA a to Ilozuryczno – Alegoryczny Ekosytem.

Dla potrzeb tej wizji nazwiemy ją BIOTOPJA – Kraina Światów, w której wszystkie elementy egzystencji Istot ją zamieszkujących opierane są na pradawnych przekazach, pochodzących z głębi idei Mistrza Kreatorów Konceptu Uniwersum Natury. 

Kształtowane są na fundamencie zasad wynikających z synergii w symbiozie Natury. Wskazywane przez Uniwersum Natury wzorce przekazywane są Rodom Istot w pamięci genowej, uwzględniając przeżyte doświadczenia rodowe, co pozwala opiekunom Biotopji żyć w harmonii, spełnieniu i obfitości.