Skip to content

Kraina Światów

Biotopja – Kraina Światów to obecnie trwający Koncept Kreacji samego Uniwersum Natury doskonałego w tym właśnie momencie skupienia uwagi, jako idea powstała z form twórczych jej pragnienia do uwieńczenia swej wizji, będącej owocem doskonalenia się i kształcenia w oparciu o doświadczanie siebie w sobie.

Dlatego BioSystem Biotopja osadzony pozostaje tylko w Polu Morfogenetycznym uwagi Uniwersum Natury. Nie posiada własnego skupienia w materii stałej, lecz jest BioLogiczną ideą, która objawia się wszystkim i wszędzie tam, gdzie narodzi się świadomość i chęć czucia, doznania Natury i mocy swej jej i sobie nadania!