Skip to content

Istota Światów

Istoty Krainy Światów, zamieszkują ją na wszystkich na daną chwilę wykreowanych stanach – od materii stałej, ciekłej po lotną – ze skupieniem uwagi na wymiarach Pola MorfoGentycznego EkoSystemu Biotopji. MorfoPole jest jej główną bazą danych, gdzie konwertuje i renderują się nominalna pramyś kreacji, ze wskazaniem na koncepcje wynikające z etapów ewolucji, polegające na adaptacji Istot do trudnych lub niestandardowych sytuacji. Jak w każdym Ekosystemie, tak i w środowisku Biotopji, istnieją zależności odpowiadające poszczególnym pozycjom w łańcuchu pokarmowym, które pozwalają na poprawny rozwój koncepcji.

Grupy istot dzielą się na producentów, konsumentów oraz reducentów. Tworzą one trzy poziomy troficzne, zapewniające naturalną komunikację symbiotyczną.

W zależności od gęstości biosfery Biotopji, a co za tym idzie – warunków dla egzystencji danych istot – relacje symbiotyczne odbywają się również na wysokości zasobów pochodzących z biopola energetycznego danego życia, które przechowuje źródło Iskry Sprawczej, będącej łącznikiem z Polem Morfogenetycznym, a pochodzącej bezpośrednio od Uniwersum Natury.

Iskra Sprawcza wspiera również energetycznie materialnego Awatara, będącego biokombinezonem przypisanym danej populacji wszechwymiarowych istot, w myśl kształtu najdoskonalszej na daną chwilę Kreacji Konceptu. Kreacja wynika z obecnego wiedzo – doświadczenia oraz zamierzonego efektu kształtu danego BioSystemu, będącego w stałej uwadze Uniwersum Natury oraz otoczenia istot ukierunkowanych na dziewiczy myślo- kształt jej kreacji.