Skip to content

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

CENTRUM PODNOSZENIA WYDAJNOŚCI ORGANIZMU FUNDACJI START-SPORT jest oficjalnym Partnerem INSTYTUTY SPORTU – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO.

Badania Diagnostyczne Wydolności Fizycznej Sportowców Oraz Ocena Zmian Adaptacyjnych

Zasadniczym celem badań diagnostycznych jest ocena poziomu wydolności fizycznej sportowców oraz ocena zmian adaptacyjnych, zachodzących pod wpływem treningu. Badania wykonywane są zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i terenowych, w miejscu zgrupowań treningowych.

ZAPYTAJ O OFERTĘ! – Broszura Promocyjna -IS-PIB

W przypadku pytań proszę kontaktować się ze specjalistą ds. sprzedaży i realizacji usług Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego: Klaudia Kozłowska, e-mail: klaudia.kozlowska@insp.pl, tel.: 607 885 008

lub przedstawicielem Fundacji Start-Sport: Maciej Rybicki, e-mail: maciej.rybicki@start-sport.pl, tel.: 603 288 922

Oferta diagnostyczna – Oferta diagnostyczna Instytutu Sportu.pdf

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy to wiodący ośrodek badawczo-naukowy w obszarze sportu. Od 40 lat jest partnerem naukowym Ministerstwa Sportu i Turystyki, wielu klubów sportowych i kadr narodowych oraz jednostek badawczych. Posiadamy sprzęt i kadrę naukową zapewniające kompleksową obsługę zawodowych sportowców. Poniżej zestawienie usług jakie Instytut Sportu świadczy w ramach badań diagnostyczno-wdrożeniowych.

Przychodnia
1. Badanie czynności płuc
2. Badanie czynności serca
3. Konsultacja lekarska
4. Nadzór medyczny testów wysiłkowych*
5. Pobranie krwi

Fizjologia
1. Mleczan ( LA )
2. Równowaga kwasowo-zasadowa (ph,po2,PCO2,BE)
3. Test 2-prędkości (próg AT4)
4. Test maksymalnej równowagi mleczanowej (MLSS)*
5. Test maksymalny z gazometrią oddechową (VO2max)*
6. Test stopniowany bez gazometrii oddechowej (progi metaboliczne)*
7. Test stopniowany z gazometrią oddechową, do wyczerpania (progi metaboliczne,
VO2max)*
8. Test Wingate (30/10 s)*
9. Test zdolności do powtarzanych sprintów (RSA)*
10. Bike fitting – Na dobry początek
11. Bike fitting – Kolejny krok
12. Bike fitting – pełen profesjonalizm
13. Bike fitting – Istotny detal

Kinezjologia
1. Analiza techniki wiosłowania na kajaku
2. Analiza techniki wiosłowania na łodzi wioślarskiej

3. Pomiar czasów reakcji i siły ciosów zadawanych w seriach i w walce symul. (na
worku tensometrycznym)
4. Pomiar czasów reakcji i siły ciosów zadawanych w serii (na worku
tensometrycznym)
5. Pomiar maksymalnych momentów sił mięśniowych w statyce
6. Akcelerometryczna analiza techniki pływania (do 4 styli)
7. Pomiar skoczności i mocy maksymalnej kończyn dolnych na platformie
dynamometrycznej
8. Pomiar siły mięśni w warunkach izokinetycznych i izometrycznych (staw
kolanowy)
9. Biomechaniczna analiza ruchu – Vicon

Fizjologia Żywienia
1. Analiza składu ciała (bioimpedancja)
2. Analiza składu ciała (fałdomierz)
3. Analiza składu ciała (DEXA)
4. Pakiet: analiza składu ciała + CoreScan
5. Densytometria (szyjka kości udowej)
6. Densytometria (szyjka kości udowej + odcinek lędźwiowy kręgosłupa)
7. Pakiet: analiza składu ciała (DEXA) + densytometria (szyjka kości udowej + odcinek
lędźwiowy kręgosłupa)
8. Całkowita masa hemoglobiny (thb-mass)
9. Diagnoza rozwoju fizycznego dziecka w aspekcie oceny wieku biologicznego i
prognozowania dorosłej wysokości ciała
10. Genotyp ACE
11. Genotyp ACTN3
12. Konsultacja dietetyczna
13. Ocena budowy ciała (somatotyp)
14. Opracowanie indywidualnej diety
15. Witamina B12
16. Ryzyko niedoboru witaminy B6
17. Witamina D3
Biochemia
1. Albuminy
2. Aminotransferaza alaninowa (GPT) lub (ALT)

3. Aminotransferaza asparginowa (GOT) lub (AST)
4. Białko całkowite
5. Białko C-reaktywne (CRP)
6. Bilirubina bezpośrednia
7. Bilirubina całkowita
8. Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)
9. Cholesterol – frakcja HDL
10. Cholesterol całkowity
11. DHEA-S
12. Estradiol
13. Ferrytyna
14. Fosfataza alkaliczna (ALP)
15. Gamma glutamylotransferaza (GGT)
16. Glukoza
17. Hormon wzrostu ( HGH )
18. Jony (Na, K, Mg, Ca)
19. Kinaza fosfokreatynowa (CK)
20. Kortyzol
21. Kreatynina
22. Kwas moczowy
23. Lipidogram ( zawiera cholesterol całkowity, frakcje HDL i LDL, Trójglicerydy)
24. Mocznik ( URE )
25. Morfologia (bez retikulocytów)
26. Morfologia (z retikulocytami)
27. OB
28. Ogólna analiza moczu
29. Progesteron
30. Prolaktyna
31. Receptor transferyny (Tfr)
32. Testosteron całkowity
33. Testosteron wolny
34. Trójglicerydy ( TG )
35. Żelazo

Psychologia
1. Konsultacja psychologiczna
2. Ocena bieżącej kondycji psychicznej
3. Określenie charakterystyki psychologicznej (osobowość, temperament)

Zapraszamy na stronę Instytutu Sportu!

https://www.insp.waw.pl