Skip to content

Partnerstwo w Start-Sport

Łączymy w Partnerstwie

Kulturę Przedsiębiorczości z Kultura Fizyczna!

 

Głównym elementem inspirującym nas do aktywowania połączenia wielu inicjatyw sportowo – biznesowych w Programie Partnersko – Rabatowy, jest chęć działania i rozwoju idei Start-Sport promującej aktywny styl życia z dala od słabostek dnia codziennego. Ważnym aspektem jest budowanie sieci powiązań ludzi godnych zaufania mogących i chcących angażować siebie i swoje możliwości w kreowanie wspólnych projektów w oparciu o zasoby finansowe wygenerowane przy współpracy z Fundację Start-Sport.

Na potrzeby powyższej współpracy Organizator Platformy Handlowej BIOTOPJA Fundacja Start-Sport tworzy dla każdego powiązanego projektowo z nią Partnera panel administracyjny z wygenerowanym indywidualnymi Kodami Partnersko – Rabatowym, o którym więcej mówimy w zakładce ZYSK I PASJA.

Kody te umożliwiają Partnerowi gromadzenie kapitału finansowego na realizowanie ustalonych z Fundacją Start-Sport działań, wpisujących się w aktywność np. sportowo – klubową. Przykładowo może być to organizacja zawodów, zakup sprzętu sportowego, wyjazd na obóz sportowy czy wsparcie indywidualne dla dobrze rokującego zawodnika. Ważnym aspektem jest fakt by środki były rozdysponowane z wcześniej założona strategia i znalazły pokrycie w czynach i dokumentacji obiegu środków które będą potrzebne do rozliczenia się z placówką podatkowa.

Przebieg projektów będzie również przedstawiany Klientom Platformy Handlowej BIOTOPJA, gdyż to oni współtworzą daną aktywność, decydując który projekt wspierają dokonując zakupów.

Za odbiorców Programu Partnersko – Rabatowego z jednej strony uważamy Klientów Platformy wykorzystujących Kod do celów uzyskania taniej produktów a z drugiej Sportowców Klasy Mistrzowskiej, Kluby Sportowe, Placówki Pro Zdrowotne oraz Zaprzyjaźnione z Nami inne Organizacje Poza Rządowe zyskujących z decyzji Klientów o zakupie na BIOTOPJA.pl z przyznaniem jednoczesnym środków na Projekt Partnera.

Fundacja Start-Sport zastrzega sobie możliwość wspierania aktywności danego Partnera poprzez wskazywanie dodatkowych form budowania zaplecza finansowego np. na poziomie marketingu sportowego z wykorzystaniem zasobów promocyjnych klubów oraz wizerunków sportowców.

Każda relacja biznesowa jest umocowana umową Partnerską która określa wspólnego celu, czas trwania danego zadania, zasady prowizji oraz sposób rozliczenia zysku z organami podatkowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminami Programu Partnerskiego oraz Kodów Partnersko – Rabatowych 

 

 

Organizator Platformy Handlowej BIOTOPJA!

Zarząd Fundacji Start-Sport