Skip to content

SynergiaSymbiozy

SynergicznoSymbiotyczna Kreacja Konceptu Uniwersum Natury jak po pajęczej nici łączy się z morfogenetyczną matrycą każdej WszechIstoty iluzorycznej twórczości Kreatora tak, by skupienie Jego uwagi trwało w oczekiwanym wymiarze wzajemnej komunikacji zasobów uwagi jak i wiedzo – doświadczenia.

Zasoby te są utrzymywane w obfitości dla każdego istnienia za przyczyną wszechobecnej harmonii powołania dobrej intencji, będącej ideą prowadzącą do spełniania podstaw egzystencji przygotowanej każdemu istnieniu z Natury – Natury, która wyłoniła się z pragnienia wolnego myślenia żyjącego w synergii z mikro i makro wszechwymiarowymi istnieniami na wielu warstwach, stając się dziełem czynienia.

Istoty symbiozujące z Biotopją prezentują bardzo świadomy punkt skojarzenia i odczuwania otoczenia, dzięki zachowaniu wolno – stanowienia w swym losie!

Zgodna z nimi naturalna intuicja Biotopjan oparta o instynkt wynikający z trwania w danym skupieniu, tworzy z nich ponad wymiarowych podróżników nie znających definicji czasu i przestrzeni, a żyjących w świadomości jednoczesnego bycia i niebytu, w obecności tu i teraz, co definiuje ich jedynie na poziomie posiadanej wiedzy i czynu, zaczyniania technik mocy uwagi nad formą treści pożądanej, jak i jej efektem w odniesieniu do być, stanowić…

Talent ten czyni Biotopjan Wszech Obecnymi istotami z darem mocy możliwości, co stawia ich na równi z ich Koncept-Kreatorami dając im wolę stanowienia i tworzenia własnych wszech idei nieobecnych jeszcze na osi bytu i czasu, czyniąc ich wolnymi istotami.