Skip to content

Złoty Podział Zysków

Platforma Handlowa BIOTOPJA Fundacji Start-Sport jest narzędziem biznesowym będącym naszą formą gromadzenia zasobów finansowych na działania wynikające z powołania fundacji.

Mamy za sobą 10 lat historii do tej pory nie korzystaliśmy i korzystać nie zamierzamy z grantów, dofinansowań czy % itp. Realizacje nasze opieramy tylko na własnej kreatywności w myśl zasad kultury przedsiębiorczości.

Na bazie naszej koncepcji handlowej chcemy podzielić się wygenerowanymi wspólnie dochodami z Partnerami Fundacji którzy włączają się w nasze inicjatywy lub kreują własnego a wpisują się w myśl i czyn promocji sportowego zdrowo- rozsądkowego stylu życia, z dala od słabostek dnia codziennego. To dla tych Partnerów przygotowaliśmy narzędzie w postaci Programu Partnerskiego BIO – TOPMAN które gwarantuje współudział w sprzedaż produktów a co za tym idzie podział zysków.

Proponowany Złoty Podział kształtuje się na wysokości 10% z pakietem dodatkowych korzyści nie tylko materialnych wynikających z wzajemnej współpracy. W słowie Partnerzy Fundacji mieszczą się Sportowcy Klasy Mistrzowskiej, Kluby Sportowe, Placówki Pro Zdrowotne oraz Zaprzyjaźnione z Nami inne Organizacje Poza Rządowe.

Program Partnerski BIO – TOPMAN opieramy na zasadach rekomendacji, zaufani i efektywnie – efektownym działaniu z ciągiem szeroko idącej współpracy.