FORMY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Fundacja Start-Sport, ul. Rzeźniczaka 11d lokal 4, 65-119 Zielona Góra

Numer rachunku:

MBank 77 1140 2004 0000 3002 7927 7206