BIOTOPJA
11 stycznia 2019

Czym jest fotobiomodulacja?

Sekcja I Fotobiologia Fotobiologia to badanie wpływu promieniowania niejonizującego na systemy biologiczne. Efekt biologiczny zmienia się w zależności od długości fali promieniowania. Promieniowanie jest pochłaniane przez cząsteczki znajdujące się w skórze, takie jak DNA, białko lub niektóre leki. Cząsteczki są chemicznie przekształcane w produkty, które inicjują reakcje biochemiczne w komórkach. Reakcja biologiczna na światło nie jest niczym nowym, […]

Read more