BIOTOPJA
25 marca 2019

PRZEWODNIK PO ZAKUPIE FOTOBIOMODULATORA CZERWONEGO ŚWIATŁA (THADDEUS)

UWAGA, ABY KUPIĆ URZĄDZENIE Z CZERWONEGO ŚWIATŁA …

Dr Michael Hamblin (Uniwersytet Harvarda): „W ciągu kilku lat każde gospodarstwo domowe będzie miało co najmniej jedno urządzenie do terapii światłem”.

Czy jesteś gotowy na zakup urządzenia z czerwonym światłem?

Potem trzymaj się trochę więcej!

Jeśli chcesz skorzystać z dobroczynnego wpływu czerwonego światła, możesz znać naukowe podstawy tej metody. Nie robi nic, by kupić „czerwone” urządzenie – tylko twoi sąsiedzi zakładają, że prowadzisz burdel.

PODSUMOWANIE NASZYCH ZALECEŃ

– Bądź świadomy długości fali urządzenia i upewnij się, że spełnia Twoje potrzeby.

– Kup miernik intensywności, który pozwala określić czas potrzebny na użycie czerwonego światła i odległości urządzenia od urządzenia.

– Uzyskaj miernik pola elektromagnetycznego i zmierz wielkość pól elektrycznych i magnetycznych, aby upewnić się, że nie są zbyt wysokie.

– Kup od firmy, której ufasz i zapewnij odpowiednią usługę.

– Ciesz się korzyściami.

DŁUGOŚĆ FALI

Zasadniczo całe światło pochodzi ze słońca!

Całe światło Ziemi, każdy foton, nawet ze sztucznego światła, pochodzi zasadniczo od Słońca. Słońce jest źródłem oryginalnej fotobiomodulacji. Nasze ciało, nasz mózg i nasze oczy zostały zaprojektowane tak, aby utrzymać optymalne zdrowie przy pomocy słońca.

Widmo światła jest znacznie szersze niż to, co widzimy gołym okiem. To jest bardzo ważne! Słońce nie tylko niesie światło widzialne, ale ma także niewidzialne światła, które docierają do naszej Ziemi.

Spójrz na ilustrację poniżej:

Zauważ, że Słońce emituje wiele długości fal, których większość ludzi nie uważa za „światło”. Dokładnie – fale radiowe, promieniowanie rentgenowskie i światło podczerwone mogą być również uważane za „światło” i wszystkie pochodzą ze słońca.

Nauka kategoryzuje światło, takie jak promienie X, światło niebieskie lub światło czerwone, w oparciu o długość fali. Zatem to, co widzimy w kolorze światła, zależy w rzeczywistości od długości fali światła. Długość fali światła jest mierzona w nm (w skrócie nm). Jeśli więc foton przechodzi przez powietrze o długości fali 660 nm, nazywany jest widzialnym światłem czerwonym. Fotony o długości fali 830 nm są znane jako niewidzialne światło podczerwone i tak dalej. Im krótsza długość fali, tym szybciej porusza się foton i tym więcej energii może on transportować. Zatem światło niebieskie o długości 400 nm ma krótszą długość fali, a zatem ma więcej energii niż światło czerwone o długości 660 nm.

Ważne jest, aby stosować długość fali, która ma rzeczywisty wpływ biologiczny na tkankę, którą chcesz leczyć. Chcemy, aby odpowiedni typ fotonów dotarł do naszych ciał. Niektóre latarnie wykorzystują białe lub niebieskie światło o długości fali, po prostu umieść przed nimi czerwony filtr. Innymi słowy, dioda LED emituje świecące niebieskie światło i pojawia się tylko na czerwono, ponieważ przechodzi przez czerwony filtr. Potrzebujemy jednak prawdziwej długości fali światła, a nie tylko czerwonego filtra, który nie jest pewny, aby uzyskać pożądaną długość fali. Dostępne są również lampy wykorzystujące rzeczywiste czerwone fale, ale nie w zakresie, który jest biologicznie użyteczny.

Ta liczba pokazuje, że jeden z receptorów energii świetlnej w naszym ciele, oksydaza c cytochromu, może pochłaniać znacznie więcej fotonów przy określonej długości fali.

Miałem okazję porozmawiać z dr Michaelem Hamblinem z Harvard University – jednego z najbardziej znanych badaczy fotobiomodulacji – z którym rozmawialiśmy o długościach fal światła.

Cytując dr. Hamblina: „Jest to prawdopodobnie największy konsensus wśród badaczy badających efekty terapii laserem małej mocy. Zakresy długości fali 600-700 nm są stosowane do obróbki tkanek powierzchniowych, podczas gdy długości fal od 780 do 950 nm są wycelowane w głębsze tkanki, gdy wnikają one głębiej w tkanki. Długość fali 700-770 nm nie ma znaczącego wpływu. Niektóre urządzenia łączą w sobie długość fali czerwonej i bliskiej podczerwieni, w oparciu o fakt, że kombinacja dwóch długości fali ma dodatkowe pozytywne efekty, a zatem urządzenie może być szerzej stosowane do leczenia różnych dolegliwości. Oczywiście wiele badań jest wciąż potrzebnych do ustalenia

Według ogromnej większości literatury światło o długości fali w środku zakresu 600 nm i w dolnej środkowej części zakresu 800 nm jest niezwykle skuteczne. Powodem tego jest to, że te długości fal mają największy wpływ na proces oddychania komórkowego. [ Odniesienie ]

Najbardziej efektywne wartości mieszczą się w zakresie 660-670 nm i w zakresie 830-850 nm. Udowodniono, że te długości fal mają znaczący pozytywny wpływ na funkcje komórkowe, a korzystne efekty są rozpowszechnione między innymi w obszarach poprawy zdrowia skóry, szybszej regeneracji mięśni, zmniejszenia bólu stawów, wyższych poziomów testosteronu, a nawet utraty wagi! W przeciwieństwie do tego, inne długości fali, takie jak 700 nm lub 720 nm, nie mają prawie żadnego efektu biologicznego.

Dlatego niezwykle ważne jest, aby wybrać urządzenie emitujące światło o optymalnej długości fali.

Według obecnego badania, najbardziej znaczącą aktywność biologiczną można zaobserwować w następujących zakresach długości fal: 1) 613,5-623,5 nm, 2) 667,5-683,7 nm, 3) 750,7-772,3 nm, 4) 812,5-846,0 nm.

W innym badaniu przetestowano różne długości fal, w tym 670, 728, 770, 830 i 880 nm, przy czym najskuteczniejsze były 670 nm i 830 nm; są one zgodne z wartościami odstającymi w widmie absorpcyjnym światła bliskiej podczerwieni w pobliżu utlenionej oksydazy c cytochromu.

Światło przy 780 nm stymulowało gojenie kości u szczurów [31], podczas gdy laser 804 nm zmniejszał częstość uszkodzeń serca u szczurów z zatrzymaniem akcji serca [32].

Wykazano również, że czerwone światło o długości fali 694 nm może przenikać 15 mm w głąb ciała.

Zapytałem dr Hamblina, czy synergie między wiązkami światła o różnych długościach fal mogą zwiększyć skuteczność urządzenia do terapii światłem w porównaniu z urządzeniami pozbawionymi takich synergii.

Nie ma kompleksowych badań nad synergią między wiązkami światła o różnych długościach fal. Jednak dr Hamblin zgodził się, że kombinacja bliskiej podczerwieni i czerwonego światła będzie dobrze działać i że synergie między różnymi długościami fal światła mogą być dostępne, ale nie zbadał jeszcze tej opcji.

INTENSYWNOŚĆ

Czy chciałbyś węża strażackiego lub zraszacza ogrodowego, gdyby miał być osuszony?

Chodzi o intensywność. Większa ilość wody wypływa z węża pożarowego przez pewien okres czasu niż zraszacz ogrodowy.

Jeśli jest podlewany wężem przeciwpożarowym, nie jest przyjemny i jest zdecydowanie bolesnym doświadczeniem.

To samo dotyczy światła – nie tylko z wodą tutaj, ale z fotonami. Dr Hamblin najłatwiej to wytłumaczy w następujący sposób: Możesz gotować indyka w temperaturze 350 ° C przez kilka godzin lub w temperaturze 10 000 ° C przez kilka sekund. Oba mają taką samą ilość energii, ale jeśli indyk jest pieczony przez 10 minut w temperaturze 10 000 ° C, wynik końcowy nie będzie bardzo smaczny. To samo dotyczy fotobiomodulacji. Większa intensywność niekoniecznie jest lepsza.

I to jest drugi punkt, czyli ilość energii, która dociera do twoich komórek.

Intensywność pokazuje, ile fotonów ciało jest wystawione na danym obszarze.

Intensywność – znana również jako promieniowanie – jest mocą światła na powierzchni. Jest to zazwyczaj testowane za pomocą miernika intensywności, który daje wynik w W / m 2 . W wielu badaniach wyniki podano w jednostkach mW / cm 2 lub J (dżule).

Według doktora Hamblina warto byłoby, aby wszyscy nabyli miernik intensywności bez znajomości intensywności urządzenia do terapii światłem i nie będzie można określić, kiedy leczenie fotobiomodulacją się skończy.

Obsługiwaną przez NASA badania i wiele innych badań 4-6 J / cm 2 intensywności stosowanych w odniesieniu do długości ciała energii, która jest 50-100 mW / cm 2 odpowiada ku. W przypadku głębszych dolegliwości, takich jak zapalenie stawów, intensywność do 120 J / cm 2 okazała się bardzo skuteczna. [ Odniesienie ]

W wielu badaniach tego natężenia światła całkowita dawka wynosiła około 50-60J, co oznacza, że ​​przy powyższej intensywności wymagane jest 10 minut leczenia, aby uzyskać taką samą ilość fotonów (np. 50J).

Dr Michael Hamblin z Uniwersytetu Harvarda powołuje się na badanie z 2008 r., Że, ogólnie rzecz biorąc, terapia laserowa o niskiej intensywności poniżej 100 mW / cm 2 jest idealna. [ Odniesienie ]

Nie myśl, że prawie każde czerwone światło odpowiada fotobiomodulacji.

Wielu ludzi popełnia ten błąd. Mają skłonność zakładać, że pracują ze światłem o odpowiedniej długości fali, problem został rozwiązany – a to NIE TYLKO!

Jeśli nie jesteś świadomy intensywności, możesz nie być w stanie osiągnąć pożądanego pozytywnego efektu. Jeśli położysz rękę pod światłem o zbyt dużej intensywności, może być za dużo światła. A jeśli intensywność jest zbyt niska, efekty mogą nie wystąpić, chyba że używasz narzędzia przez dłuższy czas.

Ważne jest, abyś był świadomy intensywności światła, które chcesz kupić, a więc możesz określić, jak długo powinno ono być używane do osiągnięcia pozytywnych efektów, lub wydać zalecenie dotyczące czasu stosowania przez producenta na podstawie intensywności wymaganej do osiągnięcia korzystnych efektów. Czas pracy może być również oparty na doświadczeniu innych użytkowników.

Ponieważ terapia laserem małej mocy jest nową metodą, w przyszłości napotkamy wiele „praktycznych badań”. Biohackerzy uwielbiają to eksperymentowanie samodzielnie.

Intensywność jest ważnym czynnikiem przy badaniu specyficznych odpowiedzi indukowanych przez określoną długość fali, takich jak w badaniu, w którym potencjalne zmniejszenie degradacji poznawczej przez starzenie i dysfunkcję mitochondriów badano dla światła o długości fali 8 J / cm 2 . Gdy gęstość energii wynosiła 4 J / cm 2 , światło miało tylko minimalny efekt. 8 J / cm 2 bardzo dużo energii. Tylko niewielka zmiana w kombinacji długości fali lub długości fali mogła znacząco zmienić wyniki.

Chociaż intensywność jest ważnym czynnikiem, nie zależy jeszcze od wszystkiego. Zbyt duża intensywność jest zła i zbyt niska nie daje rezultatów.

Nazywa się to reakcją dwufazową. Zbyt dużo światła powoduje przeciwieństwo tego, co chcemy osiągnąć, a zbyt mało światła nie ma wpływu.

Tak więc wyższa intensywność nie jest lepsza. Terapia laserem małej mocy ma podwójną krzywą reakcji. Oznacza to, że jeśli natężenie światła jest zbyt wysokie, wystąpi negatywny wynik, ale jeśli jest zbyt niski, nie będzie wyniku.

Źródło rysunku: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2790317/

Odpowiednia dawka ma strefę Złotowłosej, ale niestety nie została wystarczająco zmapowana. Znamy tę strefę i krzywą reakcji dla określonych długości fal badanych podczas badań, ale nie znamy danych na wszystkich długościach fal i kombinacjach długości fal. I znowu podkreślam, że te czynniki zostały zbadane wzdłuż specyficznych parametrów, zazwyczaj aktywacji cytochromu c-oksydazy. Nie można z całą pewnością stwierdzić, że w ciele nie mogą zachodzić żadne dalsze procesy, z których niektóre mogą zająć tygodnie lub miesiące. Ta opcja nie była dotychczas badana.

Dr Hamblin wspomniał również o ważnym aspekcie, który, podobnie jak wąż strażacki, nie jest zalecany, aby uzyskać zbyt dużo światła w tym samym czasie. Warto unikać zbyt dużej mocy lub intensywności. Jak wspomniałeś, to jak pieczenie indyka przez 10 sekund w 10 000 ° C Wynik będzie inny, jeśli pieczemy mięso w temperaturze 350 ° C przez 5 godzin. Lepiej jest uzyskać taką samą ilość fotonu w dłuższym okresie czasu, jakbyś docierał do całego ciała w tym samym czasie.

Ponownie podkreślam znaczenie intensywności. Naszym celem jest osiągnięcie odpowiedniej intensywności bez zbyt dużej lub zbyt małej ilości.

SIŁA

Dawka jest bardzo ważna.

Bardzo podobny do intensywności. Intensywność to liczba fotonów docierających do powierzchni, podczas gdy dawka to liczba fotonów wchodzących do czasu (czas leczenia).

Nie działa włączenie urządzenia czerwonego światła i używanie go tak długo, jak chcesz. Korzystanie z czerwonego światła ma optymalny czas trwania, po którym rzeczy zaczynają się zmieniać. A jeśli nie wiesz, ile czasu tym razem, użyj narzędzia ostrożnie!

Dr Hamblin sugeruje, że użytkownicy urządzeń fotobiomodulacyjnych powinni uzyskać miernik natężenia światła. Bez tego nie poznasz całkowitej energii i intensywności urządzenia ani odległości, której szukasz.

Miernik intensywności podaje ilość energii w danej odległości. Poziom energii w pobliżu urządzenia jest wyższy niż odległość. Niektóre urządzenia muszą znajdować się dalej, ponieważ są zbyt intensywne w niewielkiej odległości, podczas gdy inne urządzenia mogą być dotknięte przez skórę. Za pomocą miernika można określić odległość i czas, przez jaki urządzenie powinno być używane.

Według Mercoli i Dr. Wunscha intensywność 10-20 mW / cm 2 jest idealna, podczas gdy niektóre badania sugerują, że 50-100 mW / cm 2 jest bardziej skuteczny. Myślę, że obie domeny mogą być używane. Pamiętaj: więcej niekoniecznie jest lepszych.

Dr Hamblin mówi o krzywej dwufazowej odpowiedzi na dawkę poniżej. Zbyt dużo światła ma negatywny wpływ, a zbyt mało może być nieskuteczne.

Hamblin: „Ze względu na możliwe istnienie wyżej wspomnianej dwufazowej krzywej odpowiedzi na dawkę, trudno jest określić prawidłową dawkę światła (pod względem gęstości energii) dla jakiejkolwiek konkretnej skargi. Ponadto w literaturze wystąpiło zaburzenie stosowanej gęstości energii w przypadkach, gdy obszar poddany działaniu światła był mały. Przy stosowaniu energii 5 J w obszarze 5 mm 2 gęstość energii wynosi 100 J / cm 2 , co jest nominalnie takie samo, jak w przypadku powierzchni 10 cm 2 o powierzchni 100 J / cm 2jednak w tym drugim przypadku całkowita dostarczona energia jest 200 razy wyższa. Stosowana dawka światła zależy w dużym stopniu od leczonej dolegliwości, a zwłaszcza od głębokości przenikania światła do tkanki. Zabiegi dawki czerwone o długości fali w pobliżu powierzchni dolegliwości skórnych miejscach zazwyczaj 1-10 J / cm 2 w zakresie 4 J / cm jest w ciągu 2 porusza się. Dawka w pobliżu podczerwieni stosowane w leczeniu schorzeń, może być głębsze zwiększenie kontrastu w przybliżeniu 10-50 J / cm 2 zasięgu. Terapie światłem są zazwyczaj wykonywane co dwa dni lub codziennie, a pełny kurs trwa około 2 tygodni. ”

Dwufazowa odpowiedź na dawkę oznacza, że ​​jeśli użyjesz zbyt mało, nie przyniesie to efektu, a jeśli będzie za dużo, będzie miało negatywny wpływ. Jeśli używasz zbyt dużo, intensywność jest zbyt wysoka, spędzasz zbyt dużo czasu przed światłem, może to być bardziej szkodliwe niż nieużywanie urządzenia w ogóle.

Nie jest jeszcze jasne, dlaczego rozwija się negatywny wpływ fotobiomodulacji, ale prawdopodobnie będzie on związany ze zbyt wysokim poziomem reaktywnych form tlenu w komórce.

Czerwone światło, które ma zostać zakupione, musi nosić intensywność do zastosowania. Tylko w ten sposób można określić, jak długo korzystać. Jest to również użyteczne, jeśli producent określi czas użytkowania dla niektórych skarg. A jeśli nie znasz intensywności lub producent nie poda tych danych, zmierz go za pomocą miernika intensywności. Musisz się upewnić, że nie zaszkodzi ci zbyt dużo światła.

Uzyskaj miernik natężenia światła i używaj go!

MIGOCZĄCY

Według dr. Alexandra Wunscha i dr. Jacka Kruse, żarówki LED mogą migotać, co może powodować stres biologiczny. Większość z nas nie ma blasku na naszym ekranie LED, a migotanie żarówek LED w naszym domu i miejscu pracy. Jednak nasz mózg może wykryć to migotanie, które powoduje stres.

Żarówki LED migają, ponieważ diody LED (diody świetlne) włączają się i wyłączają co sekundę w wyniku zmian prądu przemiennego.

Czy panele LED z czerwonym światłem migają, powodując stres?

Według dr Hamblina, migotanie żarówek LED badanych w laboratorium miało bardziej pozytywny efekt niż ciągły przepływ fotonów, a także wspomniało, że migotanie nie powinno stanowić problemu podczas fotobiomodulacji. Jednocześnie przyznał, że nie wiedział zbyt wiele o migotaniu, ale uważał, że pulsujące światło jest bardziej skuteczne, a zatem możliwe, że migotanie panelu miało pozytywny wpływ. W końcu, mimo że nasze miejsce pracy i nasze mieszkanie nie migotają, może być przydatne podczas krótkotrwałej terapii światłem.

SKUTKI ROŚLINY ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Promieniowanie magnetyczne, elektryczne i mikrofalowe wpływają na biologię naszego organizmu, dlatego ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z pól używanych przez urządzenie.

Nie wiem o urządzeniu z czerwonym światłem, które wykorzystuje mikrofale (takie jak telefony komórkowe, bluetooth i wifi), więc możemy go tutaj wykluczyć.

Pole magnetyczne jest generowane przez elektrony płynące w obwodzie. Silne pole magnetyczne może być szkodliwe.

Pole elektryczne jest tworzone przez ruchome ładunki i często występuje w obecności pola magnetycznego.

Wszystkie nasze urządzenia, przewody i oprawy wytwarzają pola magnetyczne i elektryczne. Celem jest zminimalizowanie naszej ekspozycji na te pola, aby zoptymalizować nasze zdrowie.

NARZĘDZIA FOTOBIOMODULACJI

Skup się na czynnikach, których brakuje w sztucznym świetle wewnętrznym. W świetle wewnątrz brakuje światła czerwonego, podczerwonego, UV i UV-B, dlatego warto je wymienić.

Zanim weźmiesz jakieś narzędzia, zadaj sobie pytanie: Jaki jest pozytywny efekt, który chcesz wykorzystać przy użyciu?

Leczenie przewlekłych dolegliwości zdrowotnych i leczenie czynników marnościowych, takich jak zmarszczki, plastry wątroby i kolagen, może być zupełnie inne niż w urządzeniu.

Chcesz odtruć? Czy chcesz ciepła (średniej i dalekiej podczerwieni) w ilościach wystarczających do pocenia się?

Chcesz zmniejszyć efekt starzenia się, zmniejszyć zmarszczki, zwiększyć poziom kolagenu? Długości fal świetlnych między 630 a 660 nm stymulują oksydazę cytochromu c i mają pozytywny wpływ na funkcję mitochondriów i widoczne oznaki starzenia.

Czy skupiłbyś się na poprawie funkcji mitochondriów? Będziesz potrzebował czerwonego światła o długości fali 630-670 nm i 830-870 nm.

Upewnij się, że wybrana długość fali jest prawidłowa.

Bądź świadomy intensywności światła, aby dowiedzieć się, jak długo warto z niego korzystać.

Uważaj, aby nie stworzyć zbyt dużego pola elektromagnetycznego.

ZASTOSOWANIE ŚWIATŁA CZERWONEGO I PODCZERWIENI JAKO AKCESORIA

Udowodniono, że terapia światłem czerwonym:

– Aby odwrócić starzenie się skóry

– Aby zmniejszyć zmarszczki

– Aby zwiększyć syntezę kolagenu

– Aby przyspieszyć leczenie i regenerację

– Aby złagodzić procesy zapalne

Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że 2 czynniki wyraźnie określają skuteczność terapii światłem czerwonym. Pierwsza to długość fali światła. Najbardziej znaczące pozytywne efekty zaobserwowano dla dwóch długości fali światła czerwonego, 630-670 nm i 820-870 nm.

Drugim czynnikiem jest intensywność światła. Efekt światła o mniejszej intensywności jest mniejszy i potrzeba więcej czasu, aby pojawiły się pozytywne efekty. Światło o większej intensywności wnika głębiej w ciało i wymaga mniej czasu na pojawienie się.

Czerwone światło działa na skórę, stymulując cytochrom c-oksydazy w komórkach. Światło podczerwone może przenikać do 4 cali pod skórę i działać na komórki głębsze niż czerwone światło. Jednak badania pokazują, że światło czerwone i podczerwone mają podobny wpływ na ciało – to znaczy światło podczerwone jest zdolne do tego, co wchodzi czerwone światło, ale głębiej w ciało. Tak więc światło podczerwone może łagodzić problemy ze stawami, kościami, chrząstkami i mięśniami szkieletowymi. Ponadto światło podczerwone ma pozytywny wpływ na wyniki sportowe, regenerację, cukrzycę, choroby nerek i zdrowie oczu!

Było nawet trochę bałaganu, który według dr Mercoli, leczenie kolana lub mostka światłem czerwonym i podczerwonym może zwiększyć produkcję komórek macierzystych w szpiku kostnym!