BIOTOPJA
25 marca 2019

8 OSZAŁAMIAJĄCYCH KORZYŚCI Z TERAPII ŚWIATŁEM CZERWONYM DLA ZDROWIA (JOE COHEN)

Terapia światłem czerwonym może pomóc w leczeniu bólu, procesów zapalnych, ran, zapalenia stawów i udaru. Może być również używany do poprawy sprawności psychicznej i fizycznej.

Terapia światłem czerwonym może być przydatna w leczeniu wielu różnych problemów zdrowotnych, ponieważ nie ma skutków ubocznych. Czytaj dalej, aby poznać wszystkie pozytywne efekty.

WPROWADZAJĄCY

Czerwone światło podczas terapii oświetla skórę czerwonym światłem o długości fali (620-750 nm), aby wywierać wpływ na leżącą pod nią tkankę. Zazwyczaj używany jest czerwony panel lub panel LED.

Zabiegi trwają zazwyczaj przez krótki czas, od kilku sekund do kilku minut, i są wprowadzane co dwa tygodnie przez tygodnie lub miesiące.

Co zaskakujące, w przeciwieństwie do innych metod leczenia stosowanych w podobnych dolegliwościach, w tej metodzie nie odnotowano żadnych skutków ubocznych.

MECHANIZMY

Efekty światła czerwonego są zazwyczaj związane ze zdolnością mitochondriów komórek do absorbowania tego światła. C-oksydaza cytochromu w mitochondriach absorbuje czerwone światło, powodując uwalnianie tlenku azotu, zwiększając w ten sposób produkcję ATP i zmniejszając stres oksydacyjny. Odniesienie ]

Może to wywołać reakcję łańcuchową w komórkach i może wpływać zarówno na powstawanie, ruch, zniszczenie i zapalenie komórek. Jednak efekty zależą od typu i stanu danej komórki. [ Odniesienie ]

Prawdopodobnie zwiększona produkcja ATP (energii) powoduje pozytywny efekt terapii światłem na regenerację mięśni i sprawność fizyczną. [ Odniesienie ]

POZYTYWNE SKUTKI CZERWONEGO ŚWIATŁA NA ZDROWIE

1) Terapia światłem czerwonym ma działanie przeciwzapalne

Terapia światłem czerwonym jest najczęściej stosowana w leczeniu procesów zapalnych. [ Odniesienie ]

Terapia światłem czerwonym, poprzez zmniejszenie ilości cytokin zapalnych (TNF-α, IL-1A i IL-6), ogranicza odpowiedź zapalną i zmniejsza stopień uszkodzenia oksydacyjnego. Odniesienie ]

Badanie (z udziałem zwierząt) regeneracji mięśni wykazało, że terapia czerwonym światłem może zmniejszyć szybkość zapalenia i ma pozytywny wpływ na czynniki wzrostu, a także sprzyja tworzeniu naczyń krwionośnych. [ Odniesienie ]

Częstym skutkiem ubocznym chemioterapii jest zapalenie błony śluzowej jamy ustnej – w tym przypadku zapalenie rozrywa wewnętrzną powierzchnię jamy ustnej. Systematyczny przegląd 11 randomizowanych badań kontrolowanych wykazał, że zarówno terapia światłem czerwonym, jak i podczerwonym znacznie zmniejsza częstość występowania i rozległość błony śluzowej jamy ustnej. [ Odniesienie ]

2) Terapia światłem czerwonym łagodzi ból

U myszy terapia czerwoną diodą LED złagodziła ból i zwiększyła szybkość ruchu po urazie rdzenia kręgowego. [ Odniesienie ]

W badaniu z udziałem 80 pacjentów poddanych chemioterapii (randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą) terapia światłem czerwonym znacząco zmniejszyła poziom bólu odczuwanego przez pacjentów. Odniesienie]

Terapia światłem czerwonym może być stosowana w leczeniu łokcia tenisisty w krótkim okresie, ale wyniki te zostały zgłoszone tylko w jednym badaniu (randomizowane badanie kontrolowane). [ Odniesienie ]

Wyniki przewlekłego bólu w kronikach nie są jasne. [ Reference , Reference ]

3) Terapia czerwonym światłem promuje gojenie się ran

W potrójnie ślepym randomizowanym kontrolowanym badaniu z udziałem 12 pacjentów z problemami dentystycznymi terapia światłem czerwonym przyspieszyła gojenie po chirurgii jamy ustnej. Jednak nie złagodził bólu. [ Odniesienie ]

W randomizowanym kontrolowanym badaniu 16 pacjentów z cukrzycą leczenie światłem czerwonym znacząco zmniejszyło rozmiar owrzodzenia nogi spowodowanego cukrzycą i złagodziło ból. [ Odniesienie ]

W randomizowanym kontrolowanym badaniu 30 pacjentów z cukrzycą uzyskano podobne wyniki – terapia światłem czerwonym w połączeniu z terapią konwencjonalną zmniejszyła rozmiar owrzodzenia w większym stopniu niż sama terapia tradycyjna. [ Odniesienie ]

U szczurów z cukrzycą, zmianami skórnymi i oparzeniami światło czerwone znacznie przyspieszyło gojenie i okazało się bardziej skuteczne w leczeniu oparzeń niż terapia podczerwona. [ Reference , Reference ]

W przypadku urazów związanych z nietrzymaniem moczu u szczurów z cukrzycą, czerwone światło zwiększa szybkość gojenia i zmniejsza ryzyko infekcji. [ Odniesienie ]

U królików cierpiących na zmiany skórne terapia czerwonym światłem znacząco skróciła czas potrzebny na gojenie, takie jak niebieskie światło lub brak leczenia światłem. Promował wzrost tkanek i komórek. [ Odniesienie ]

4) Terapia światłem czerwonym poprawia wydolność fizyczną

W badaniu z udziałem 39 pacjentów z chorobą serca leczenie światłem czerwonym poprawiło wydajność i zmniejszyło ból w klatce piersiowej podczas testów fizycznych. [ Odniesienie ]

W podwójnie ślepej, randomizowanej, kontrolowanej próbie 40 zdrowych, nieprzeszkolonych mężczyzn konieczne było intensywne szkolenie. Uczestnicy, którzy przeszli terapię czerwonym światłem, odnotowali znaczny wzrost wydajności, zmniejszoną masę mięśniową i wskaźniki niższego uszkodzenia mięśni w porównaniu z ich odpowiednikami bez terapii światłem. [ Odniesienie ]

Dla kobiet uprawiających sport, 2 tygodnie terapii światłem czerwonym poprawiły jakość snu i wytrzymałość. [ Odniesienie ]

Terapia światłem czerwonym znacznie przyspieszyła regenerację po intensywnym treningu w podwójnie ślepej, randomizowanej, kontrolowanej próbie 40 ochotników. [ Odniesienie ]

Co ciekawe, ze względu na skuteczność czerwonego światła pod względem wyników sportowych i regeneracji, postawiono pytanie, czy naukowcom należy zezwolić na używanie sportowców. [ Odniesienie ]

5) Terapia światłem czerwonym poprawia funkcje poznawcze

Terapię czerwonym światłem badano w wielu różnych problemach zdrowotnych, w tym w udarze mózgu, chorobie Alzheimera, chorobie Parkinsona, depresji i rozwoju funkcji poznawczych u zdrowych osób. [ Odniesienie ]

W podwójnie ślepej, randomizowanej, kontrolowanej próbie z udziałem 11 pacjentów z otępieniem, terapią światłem czerwonym i bliskiej podczerwieni zwiększono pamięć, uwagę i funkcje wykonawcze. [ Odniesienie ]

W studium przypadku terapia światłem czerwonym zmniejszyła depresję, lęk, ból głowy i bezsenność. Tymczasem funkcje poznawcze i jakość życia uległy poprawie. [ Odniesienie ]

Terapia światłem czerwonym może również pomóc poprawić funkcjonowanie mózgu po urazie mózgu. W dwóch badaniach przypadków terapia światłem czerwonym zwiększyła pamięć i uwagę, a nawet zmniejszyła PTSD ujednego pacjenta Odniesienie ]

U szczurów terapia światłem czerwonym równoważyła poziomy markerów zapalnych (IL-1β, TNF-α i IL-6) i zapobiegała śmierci komórek. Dzięki temu funkcja mózgu uległa poprawie przez 4 tygodnie po urazie głowy. [ Odniesienie ]

6) Terapia czerwonym światłem ma działanie przeciwbakteryjne

W przypadku pacjentów z HPV 3 miesiące terapii światłem czerwonym pomogło wyeliminować wirusa brodawczaka ludzkiego z ich ciał. Ponowne zakażenie może jednak wystąpić po zakończeniu fototerapii. [ Odniesienie ]

W przypadku pacjentów dentystycznych leczenie światłem czerwonym może pomóc zmniejszyć częstość występowania zakażeń i stanów zapalnych po zabiegu chirurgicznym. Odniesienie ]

Czerwone światło niszczyło bakterie w próbkach płytki nazębnej pacjentów stomatologicznych (Propionibacterium acnes, Actinomyces odontolyticus i Porphyromonas gingivalis) . [ Odniesienie ]

7) Terapia światłem czerwonym poprawia jakość skóry

W badaniu z udziałem 31 osób połączenie terapii światłem czerwonym i podczerwonym LED poprawiło stan skóry. Po terapii mniejszy nacisk kładziono na starzenie się i obecność zmarszczek. Odniesienie ]

W podwójnie ślepej, randomizowanej, kontrolowanej próbie 52 pacjentek, terapia światłem czerwonym codziennie przez 12 tygodni znacząco zmniejszała zmarszczki oczu. [ Odniesienie ]

W podobnym badaniu wykazano skuteczność terapii LED przeciwko piegom dla uczestników w średnim wieku. [ Odniesienie ]

W randomizowanym kontrolowanym badaniu z pojedynczą ślepą próbą czerwone światło było skuteczniejsze w leczeniu trądziku niż światło podczerwone. Odniesienie ]

Czerwone światło emitowane do niebieskiego światła znacznie zmniejszyło objawy trądziku w randomizowanym kontrolowanym badaniu z udziałem 107 pacjentów z trądzikiem, takich jak niebieskie światło i nadtlenek benzoilu. [ Odniesienie ]

Terapia światłem czerwonym znacząco poprawiła odcień skóry, szorstkość i gęstość kolagenu wrandomizowanym kontrolowanym badaniu z udziałem 136 uczestników. [ Odniesienie ]

Jednak w komórkach ludzkich czerwone światło wykazało szereg charakterystycznych blizn związanych ze skórą, takich jak reaktywne formy tlenu i inhibitory produkcji kolagenu. [ Odniesienie ]

8) Terapia czerwonym światłem zwiększa porost włosów

W randomizowanym kontrolowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą terapia światłem czerwonym co dwa tygodnie przez 17 tygodni zwiększała wzrost włosów u kobiet z łysieniem androgenowym (łysienie spowodowane zaburzeniami hormonalnymi). [ Odniesienie ]

W podwójnie ślepej, randomizowanej, kontrolowanej próbie z udziałem 41 mężczyzn, terapia światłem czerwonym co dwa dni przez 16 tygodni znacząco zwiększyła liczbę mieszków włosowych w porównaniu z grupą kontrolną. [ Odniesienie ]

Badania nad łysieniem i wypadaniem włosów wykazały, że terapia światłem czerwonym jest bezpieczna i skuteczna zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. [ Reference , Reference ]

SKUTKI UBOCZNE

Prawie żadne działania niepożądane nie były zgłaszane podczas terapii czerwonym światłem. Najczęstszą skargą było zmęczenie i zaczerwieniona skóra. [ Reference , Reference ]

OSTRZEŻENIA

Chociaż efekty terapii światłem czerwonym były spójne w wielu typach urazów i gatunków zwierząt, duże badania kliniczne z udziałem ludzi nie są jeszcze dostępne.

Ponadto większość dostępnych badań wykorzystywała terapię laserową, a nie panele LED. Chociaż oba urządzenia wykorzystują czerwone długości fal, efekty laserów i paneli mogą się różnić.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania terapii światłem czerwonym ze względu na jej korzystny wpływ na zdrowie.

INTERAKCJE GENOWE

Terapia światłem czerwonym może zwiększać i zmniejszać ekspresję (tworzenie) wielu genów. Zwiększając aktywność niektórych genów w komórkach ludzkich, czerwone światło może zwiększyć tworzenie komórek, aktywność antyoksydacyjną i produkcję energii. [ Reference , Reference ]

DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

Doświadczenie użytkownika było bardzo szerokie – na przykład jeden użytkownik zgłosił poprawę funkcji poznawczych, uwagi, pamięci pracy, nastroju, motywacji, czujności i sprawności fizycznej.

Niektórzy użytkownicy terapii światłem czerwonym informowali o powtarzającym się wzroście włosów, redukcji zmarszczek i łagodzeniu bólu.

Użytkownik poinformował, że był w stanie pracować przez bardzo długi czas, nie czując zmęczenia.

Najczęstszymi reakcjami były: zmniejszenie bólu, poprawa funkcji poznawczych i poprawa jakości skóry.

Chociaż niektórzy zgłaszali szumy uszne po terapii światłem czerwonym, badania z udziałem ludzi nie są jeszcze dostępne. Istnieją badania, w których wykorzystano lasery czerwonego światła, ale badania z wykorzystaniem paneli z czerwonym światłem nie są jeszcze dostępne. [ Odniesienie ]

Dodaj komentarz